Het proces

Om een indruk te krijgen wat het inhoudt om een carnavalswagen te bouwen hebben wij onderstaand overzicht voor u geformuleerd.


Het idee:

We beginnen kort na carnaval alweer na te denken over het idee voor het volgende seizoen. Er wordt een “Ideeën-commissie” samengesteld die het motto/ thema gaat verzinnen.

Deze commissie bepaalt:

  • Wat voor pakken er moeten komen
  • Hoe de act er globaal uit moet komen te zien
  • Hoe de wagen er uit gaan zien

Het eindresultaat van deze commissie is:

  • Ontwerp(en)/ modellen voor de kleding
  • Ontwerptekening voor de wagen
  • Het idee voor de act

De ideeën-commissie beging in maart en wanneer zij klaar zijn eind april – medio mei wordt het idee overgedragen naar 3 andere commissies die het idee gaan uitvoeren.

1. De commissie act:

Deze commissie werkt het idee verder uit. Zij denkt na over wat de meelopers op welk moment moeten doen. Zij stelt de benodigde geluidsband samen. En zij bepaalt welke attributen en het aantal attributen er nodig zijn.

2. De kledingcommissie:

Al de pakken die tijdens de optocht worden gedragen worden door onze verenigingen zelf gemaakt. We praten over gemiddeld 35 tot 40 pakken per jaar.

Deze commissie werkt het idee van de kleding verder uit. Zij maakt of zoekt de benodigde patronen. Ze bepaalt de soort stof en de benodigde garnituren en zorgen dat alles op maat wordt gemaakt voor de personen die meelopen.

De voorbereidingen die gedaan kunnen worden lopen van mei tot eind augustus. In september wordt gestart met het maken van de kleding Het maken van de kleding neemt zo’n 6 maanden in beslag van twee avonden in de week.

3. De bouw commissie:

Na de overdracht begint de bouwcommissie met de voorbereiding van de wagen. Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Het bepalen van de benodigde materialen
  • Het bepalen hoe de verschillende onderdelen moeten gaan bewegen en welke techniek hiervoor wordt gebruikt. De verschillende technieken, die worden gebruikt zijn elektromotoren, hydrauliek en pneumatiek.
  • Het bepalen van de kleuren

Medio september wordt er gestart met het bouwen van de wagen. Het bouwen neemt zo’n 6 maanden in beslag van 5 a 6 dagen per week. Een aantal keer wordt er een plakdag georganiseerd. Op de plakdag wordt er door zoveel mogelijk leden aan de wagen gewerkt door het plakken met papier mache.

Constructie:

Gestart wordt met het maken van de constructie. Waaraan of waarop de verschillende poppen/ figuren komen te staan. Worden de bewegingen gemaakt en de grove vormen van draadstaal gelast.

Modeleren:

Wanneer de vormen gelast zijn wordt deze dichtgemaakt met karton. Daarna wordt de pop/ figuur gemodelleerd. Zie dit als het boetseren met klei. De materialen die hiervoor worden gebruikt zijn papier en tape.

Plakken:

Wanneer het modelleren gereed is kan worden begonnen met plakken. Het plakken gebeurt met papier en behanglijm.

Kleuren:

De laatste fase is de wagen schilderen. Als eerste wordt de wagen in de grondverf gezet. Vervolgens worden de basis kleuren opgebracht en met penselen en verfspuiten worden schaduw en de details aangebracht. Tot slot wordt er een vernislaag op gespoten om de wagen mooi te laten glanzen en tegen water te beschermen.

Het bouwen gebeurt in de Mienushal, maar deze hal is te laag om de wagen in zijn geheel te bouwen. De wagen wordt in delen gebouwd en op zaterdag met carnaval opgebouwd.

Hier komt de echte stress en spanning om de hoek kijken, omdat nu de wagen voor het eerst in zijn geheel kan worden gezien. Spannend omdat nu blijkt of de wagen is geworden zoals deze bedacht is. En de stress komt de vraag of de wagen op tijd in elkaar staat en of alle beweging werkt en doet zoals het bedacht is.

Zondag op de dag van de grote optocht komt alles bij elkaar. De wagen, de eigen kleding en de act moeten zorgen voor een mooi geheel, waardoor we 3 a vier uur het publiek kunnen vermaken en ons uit kunnen leven.

Aan alles komt een eind dus ook aan deze optocht. De eerste zaterdag na carnaval wordt de wagen afgebroken en alles opgeruimd, zodat we in maart weer kunnen starten met de voorbereidingen en medio september met de uitvoering.